Skip to main content
แบบบัญชี รายงาน

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนรูปแบบบัญชีและรายงาน จากกรมสรรพากร

 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 แต่ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติให้ผู้ประกอบการบางประเภทไม่ว่าจะประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด มีหน้าที่จัดทำบัญชีพิเศษเพิ่มเติม นอกเหนือจากบัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

บัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร Read More

ฟินเทค fintech

ลงทุนแบบเศรษฐี ใครๆ ก็ทำได้แม้ไม่ได้เป็นเศรษฐี

ผู้คนมากมายล้วนมีความฝันว่าจะได้เป็นเศรษฐีในสักวัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างจึงจะสามารถไปถึงจุด ๆ นั้นได้ เหล่าเศรษฐีส่วนใหญ่ร่ำรวยได้ก็เพราะการลงทุนลงแรง มีเพียงส่วนน้อยมากที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้เพราะโชคช่วย หรือร่ำรวยได้จากกองมรดกจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษ ดังนั้น หนทางที่จะทำให้คนร่ำรวยได้นั้นคือการ “ลงมือทำ”

Read More

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME

กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Business Tax Division SME) ในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ประกอบการจะมีสิทธิประโยชน์ อะไรบ้างเรามาดูกัน

Read More

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เตือน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยื่นแบบเกิดกำหนด ต้องเสียค่าปรับ

เตือน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยื่นแบบเกิดกำหนด ต้องเสียค่าปรับ สำหรับ“ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55 และยื่นบัญชี” เกินกำหนดเวลา ต้องเสียค่าปรับ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งชำระภาษี (ถ้ามี) และยื่นบัญชี ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ภายใน 150 วัน Read More

ฟินเทค เทคโนโลยีทางการเงิน

จองจดทะเบียนนิติบุคคล กับ DBD ผ่าน QueQ ได้แล้ววันนี้

จองจดทะเบียนนิติบุคคล กับ DBD ผ่าน QueQ คิวคิว ได้แล้ววันนี้ สำหรับร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ต่างๆ กับทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development (DBD)

ทาง DBD ได้ทำการทดลองการใช้งาน ระบบจองจดทะเบียนนิติบุคคล กับ DBD ผ่าน QueQ ระหว่างวันที่ 8 ก.ย. – 8 ต.ค. 60 สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Read More

blockchain-accounting

เทคโนโลยี Blockchain : จุดสิ้นสุดของโมเดลธุรกิจขององค์กรทั้งหมดจริงหรือ?

เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่มาแรงอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่ต้องการการถูกควบคุมจากรัฐ ผู้สนใจด้านเทคโนโลยี รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทำให้คนหลายกลุ่มพยายามที่จะเข้ามาพัฒนาระบบนิเวศของ Blockchain (Blockchain Ecosystem) แต่ก็เกิดความล้มเหลวอย่างมากมายที่ไม่เข้าใจแก่นแท้ของเทคโนโลยี Blockchain Read More

bitcoin บิทคอยน์

moonbit.co.in Free bitcoin สมัครทิ้งไว้ กดรับได้เลย

moonbit.co.in Free bitcoin สมัครทิ้งไว้ กดรับได้เลย ลองของฟรีเป็นเว็บสำหรับแจกบิทคอย์น ลองดูครับ

วันที่ลอง 8/19/2017 ลองใช้เว็บ moonbit.co.in เป็นเว็บสำหรับแจกบิทคอย์นฟรี เว็บเป็นแบบรอเวลาแล้วค่อยคลิกต่อ ประมาณ 60 นาที เขาหากินกับการแสดงโฆษณาหน้าเว็บครับ ไปที่เว็บเขาคลิกที่นี่ moonbit.co.in

วิธีสมัคร และแลกค่า Satoshi ของบิทคอย์น bitcoin Read More

bitcoin บิทคอยน์

Chronox : Free bitcoin สมัครทิ้งไว้ แล้วมา กดรับ สบายๆ

Chronox : Free bitcoin สมัครทิ้งไว้ แล้วมากดรับ สบายๆ ลงของฟรีเป็นเว็บสำหรับแจกบิทคอย์น ลองดูครับ (ไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่า)

วันนี้ 8/10/2017 ลองใช้เว็บ chronox.co.in เป็นเว็บสำหรับแจกบิทคอย์นฟรี แต่เว็บพวกนี้จะได้ค่าโฆษณาแทนนะครับ ทุกอย่างต้องมีได้มีเสีย เข้าเว็บเขาโฆษณาจะแสดงตลอดนะครับ ลองสมัครเลยที่นี้

วิธีสมัคร และแลกค่า Satoshi ของบิทคอย์น bitcoin Read More

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่บริษัทห้างร้านที่จดทะเบียนไว้ในประเทศจำเป็นต้องมีการแสดงรายได้ รายรับ รายจ่าย โดย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย ดังนี้ Read More

รัฐไทยรีดภาษีเว็บใหญ่

โดนกันถ้วนหน้า! รัฐรีดภาษี google Facebook twitter และเว็บยักษ์ใหญ่ ไม่จ่ายปิดทันที!

กรมสรรพากรแจ้งความคืบหน้าการศึกษาโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์หรือหรือธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการแก้ไขประมวลรัษฎากรหรือร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ที่เน้นจัดเก็บในธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในรัฐบาลปัจจุบัน คาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ยืนยันว่า Read More