Skip to main content
ฟินเทค เทคโนโลยีทางการเงิน

จองจดทะเบียนนิติบุคคล กับ DBD ผ่าน QueQ ได้แล้ววันนี้

จองจดทะเบียนนิติบุคคล กับ DBD ผ่าน QueQ คิวคิว ได้แล้ววันนี้ สำหรับร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ต่างๆ กับทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development (DBD)

ทาง DBD ได้ทำการทดลองการใช้งาน ระบบจองจดทะเบียนนิติบุคคล กับ DBD ผ่าน QueQ ระหว่างวันที่ 8 ก.ย. – 8 ต.ค. 60 สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Read More

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ให้คำปรึกษา ออกแบบการทำงานบัญชีการเงินโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ให้คำปรึกษา ออกแบบการทำงานบัญชีการเงินโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานบัญชีของท่าน เพื่อสร้างเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการจัดระบบเอกสารบัญชีการเงิน ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร อันเป็นประโยชน์ต่อวิเคราะห์รายการบัญชี เพื่อนำไปสู่การบัญชีตามหลักการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง  โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

  • ศึกษาลักษณะธุรกิจ สัมภาษณ์ สอบถาม พนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบเอกสารบัญชีการเงิน
  • ศึกษา ตรวจสอบ ระบบเอกสารบัญชีการเงิน ที่ถูกจัดเตรียม ปัจจุบัน
  • ประเมิน สรุปผล ให้คำปรึกษา แนะนำ ระบบเอกสารบัญชีการเงิน ที่ควรปรับปรุง
  • ให้การอบรมแก่พนักงานบัญชี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
  • ให้คำปรึกษา ต่อเนื่องแก่พนักงานบัญชี ตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน
สำนักงานบัญชี

เกี่ยวกับเรา

001_small[1]
เรา คือทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานคนรุ่นใหมที่มีประสบการณ์ตรงที่หลากหลายทั้งในวิชาชีพ บัญชีและสอบบัญชี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกตรวจสอบ และเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร ขอเสนอบริการรับทำบัญชีครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องบัญชีภาษีอีกต่อไป

* รับทำบัญชี ตรวจบัญชี วางระบบบัญชี และจัดทำชุดงบการเงิน
* รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท พาณิชย์ สมาคม และมูลนิธิ
* รับจดทะเบียนเลิก ชำระบัญชี บริษัท  ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลทุกประเภท
* รับขอใบอณุฐาตการทำงานฯ วีซ่า ประกันสังคม และใบอนุญาตอื่น ๆ
* รับว่าความทั่วราชอาณาจักร เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และภาษีอากรฯ
* รับประกันภัย บุคคล สินทรัพย์ อาคารบ้านเรือน รถยนต์ และสินค้าทุกชนิด โดยตัวแทนประกันภัย ของบริษัท นิวเฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
ติดต่อ สำนักงานเลขที่ 26 ปากทางหมู่บ้านเศรษฐกิจ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com

สำนักงานบัญชี

หนังสือรับรองทางบัญชี กฎหมายทนายความ

สำนักสุทธิการบัญชีและทนายความ
ทางสำนักงานมีใบรับรองวิชาชีพที่ถูกต้อง จากสำนักงานบัญชีโดยตรง สามารถรับรองวงเงินได้สุง ไม่ต้องผ่านผู้อื่น.
สำนักงานสุทธิการบัญชีได้ขึ้นทะเบียนสำนักงานไว้กับทั้ง สภาวิชาชีพบัญชี และ สภาทนายความ ดังปรากฏตามเอกสารรับรองด้านล่างนี้

ใบอนุญาติผู้สอบบัญชี
ใบอนุญาติผู้สอบบัญชี
กฏหมายทนายความ

กฎหมาย และทนายความ LAW

สำนักงานสุทธิการบัญชี เป็น สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี และ สำนักงานกฏหมาย ยินดีให้บริการทางด้านกฏหมาย ดังนี้ :-

– รับปรึกษาอรรถคดี และ ว่าความ ทั่วราชอาณาจักร

– ให้คำ ปรึกษา ทั้งด้าน คดีแพ่ง และ คดีอาญา

– สำนักงานมีทีมงานทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน คดีมรดก เป็นพิเศษ ซึ่ง ว่าความคดี มรดก การแบ่งมรดก ฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับมรดก ระหว่างทายาท

สำนักงาน รับว่าความคดีมรดก ที่มีทุนทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จนถึงหลัก พันล้านบาท

สนใจติดต่อได้ที่

Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นแบบและนำส่งภาษีอากร TAX

สำนักงานสุทธิการบัญชีและทนายความ
ใน ฐานะที่เราเป็น สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี และ สำนักงานตรวจสอบบัญชี เราให้บริการทางด้าน ยื่นแบบ และ นำส่งภาษี ต่อ กรมสรรพากร และ กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

 1. ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

– จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
– จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
– จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53 ,ภงด.54 )
– จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30 ,ภพ. 36 )
– จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
– จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

2. ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
– จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
– จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3 ,สบช.3-1 ,บอจ.5 (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
– จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com

จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ / BUSINESS REGISTER

จดทะเบียนธุรกิจ / BUSINESS REGISTER
สำนักงานสุทธิการบัญชีและทนายความ

ให้บริการงานด้าน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท ดังต่อไปนี้

– จดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่ จดทะเบียนบริษัท ,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนตั้งบริษัท , จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด , จัดตั้งคณะบุคคล , จดทะเบียนห้างร้าน – ร้านค้า ต่างๆ

– จดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ , ย้ายที่ตั้งสำนักงาน บริษัท , จดทะเบียนเพิ่มทุน , จดทะเบียนลด ทุน , จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ , จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ , จดทะเบียนเพิ่ม ลด สาขา , จดทะเบียนเพิ่มกรรมการ , จดทะเบียนลดกรรมการ ฯลฯ

– จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง การโอนหุ้น และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)
– จดทะเบียน เลิก และ ชำระบัญชี
– ขอมี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของ คณะบุคคล , นิติบุคคล
– จดทะเบียน เข้าระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ
– จดทะเบียน แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อ กรมสรรพากร

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com

แบบบัญชี รายงาน

ตรวจสอบบัญชี และ รับรองบัญชี / AUDIT

สำนักงานสุทธิการบัญชี เป็นสำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่มีบุคคลากรที่เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดย สำนักงานตรวจสอบบัญชี ของเรา ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้

– ให้บริการรับ สอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และ รับรองบัญชี และบริการเกี่ยวเนื่องโดย ผู้สอบบัญชี ที่เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– มีบุคคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์และเข้าใจธุรกิจ
– ตรวจสอบงบการเงิน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชี ที่เป็นทั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ได้มาตรฐาน ทำการ สอบบัญชี

Read More

ความรู้เรื่องคำทางภาษี

รับทำบัญชี/ปรึกษาบัญชี Accounting

ทำบัญชี เรา คือทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานคนรุ่นใหมที่มีประสบการณ์ตรงที่หลากหลายทั้งในวิชาชีพ บัญชีและสอบบัญชี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกตรวจสอบ และเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร ขอเสนอบริการรับทำบัญชีครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องบัญชีภาษีอีกต่อไป

รับทำบัญชี (Bookkeeping)

นิติบุคคลทุกแห่งต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการ จัดทำบัญชี ของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

  • เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี
  • บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด
  • เพื่อนำส่งภาษีได้ถูกต้อง และทันเวลา ซึ่งจะทำให้งบการเงินของกิจการถูกต้อง น่าเชื่อถือ ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

ขอบเขตของงานบริการด้านบัญชีการเงิน
1. ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบบัญชี การควบคุมภายในด้านบัญชี และการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานแก่กิจการ
2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามที่กฏหมายกำหนด
3. วิเคราะห์ รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
4. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด
5. จัด ทำสมุดบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท
6. ควบคุมดูแลให้มีการปิดงบการเงินทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินงานและสามารถวางแผนภาษีได้อย่างทันท่วงที
7. จัดเตรียมงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่
–   งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี (Bank Reconcile)
–   ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register)
–   รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

บริการด้านภาษี-ประกันสังคม
1. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี(ถ้ามี) ได้แก่
–   แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)
–   แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53)
–   แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
2  คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง
3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
–   สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภงด.51)
–   คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ประจำปี (ภงด.50)
–   จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์
สำนังานมีนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากร ที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com