Skip to main content
สำนักงานบัญชี

จดทะเบียน บริษัท หรือ หจก อย่างไหนดีกว่ากัน

เป็นคำถามยอดนิยม สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ มักจะถามว่า ควรจดทะเบียนเป็นบริษัท หรือ หจก. ดีส่วนข้อแตกต่างระหว่าง บริษัท กับ หจก. นั้น ผมขอยกไปอธิบายในรอบข้อเขียนถัดไปในบทความเรื่องนี้ ผมจะมุ่งไปที่ จดทะเบียนบริษัท นั้นดีกว่า หจก. อย่างไร จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผม มักจะแนะนำให้ลูกค้า จดบริษัท มากกว่า หจก. ส่วนเหตุผลที่ผมทำไมแนะนำอย่างนี้ เดี่ยวผมจะมาไล่เป็นประเด็นไป

(1) ความน่าเชื่อถือของบริษัท

ถ้ามีใครสักคนมายื่นนามบัตรให้คุณ ซึ่งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณก็คงจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทำไมต้องเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลายคนที่ไม่รู้กฎหมายก็มักจะคิดว่า บริษัทจำกัด มีความมั่นคงหรือน่าเชื่อถือมากกว่า หรือ บางคนก็มักจะมอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นธุรกิจครอบครัว สะมากกว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดข้อสงสัย หรือ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ จดทะเบียนบริษัท นี้แหล่ะเป็นคำตอบสุดท้าย

(2) ความรับผิดในผลขาดทุนของบริษัท

ในแง่ของเจ้าของ ประเด็นนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่ บริษัทจำกัด เหนือกว่า หจก. อยู่มาก ถ้าคุณจดทะเบียนในรูปของบริษัทความรับผิดชอบในผลขาดทุนของธุรกิจที่เกิดขึ้น จะจำกัดอยู่แค่ เงินทุนที่คุณลงหุ้นไปเท่านั้น จะไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับคุณ หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณเลย หรือ มาฟ้องเรียกร้องคุณภาพหลังหากเป็นห้าง ถ้าคุณเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ คุณจะต้องร่วมรับผิดกับห้างด้วย นอกเหนือจากเงินที่คุณลงหุ้นไป

(3) ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

เดิมการจดทะเบียนบริษัท ค่อนข้างยุ่งยากมาก ๆ ๆ ๆ สำหรับกฎหมายใหม่ ปัจจุบันลดข้อจำกัดของต่าง ๆ ไปหมดแล้วทำให้ จดทะเบียนบริษัท ได้ภายในวันเดียวเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาก็จะเท่ากับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่วนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ค่าธรรมเนียมของกรมพัฒน์ จดทะเบียนบริษัท จะสูงกว่า แต่ก็ไม่กี่พัน ส่วนค่าบริการรับจดทะเบียน นั้นจะไม่ต่างกัน

เอา 3 เรื่องหลัก ๆ ก่อนยังมีอีกหลายประเด็นที่ผมยังไม่ได้อธิบาย ซึ่งไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ ไม่ว่าเป็น ค่าทำบัญชี , อำนาจในการบริหาร

หากสงสัยก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูได้ครับ

กฏหมายทนายความ

กฎหมาย และทนายความ LAW

สำนักงานสุทธิการบัญชี เป็น สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี และ สำนักงานกฏหมาย ยินดีให้บริการทางด้านกฏหมาย ดังนี้ :-

– รับปรึกษาอรรถคดี และ ว่าความ ทั่วราชอาณาจักร

– ให้คำ ปรึกษา ทั้งด้าน คดีแพ่ง และ คดีอาญา

– สำนักงานมีทีมงานทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน คดีมรดก เป็นพิเศษ ซึ่ง ว่าความคดี มรดก การแบ่งมรดก ฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับมรดก ระหว่างทายาท

สำนักงาน รับว่าความคดีมรดก ที่มีทุนทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จนถึงหลัก พันล้านบาท

สนใจติดต่อได้ที่

Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com

โครงสร้างภาษีใหม่บุคคลธรรมดา เปรียบเทียบกับอัตราเดิม

โครงสร้างภาษีใหม่บุคคลธรรมดา เปรียบเทียบกับอัตราเดิม

มนุษย์เงินเดือนเฮ เมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาสำหรับการคำนวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37% เป็น 35% มีผลบังคับให้คนที่เงินเดือน150,001 – 300,000 บาท เสียภาษีลดลงถึง 50%

ซึ่งเปรียบเทียบโครงสร้างภาษีใหม่และโครงสร้างภาษีเดิมมาให้เห็นชัดในรูปแบบตาราง โดยอัตราการเสียภาษีใหม่นี้จะเริ่มใช้ในการยื่นแบบภาษีของปีนี้ หรือในช่วงเดือนมกราคม 2557

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปี 2557

รายได้สุทธิในช่วง 150,000 – 300,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 7,500 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 350,001 – 500,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 7,500 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 500,001 – 750,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 20,000 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 750,001 – 1,000,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 20,000 บาท
รายได้สุทธิในช่วง 1,000,001 – 2,000,000 บาท จะเสียภาษีลดลงสูงสุด 70,000 บาท
รายได้สุทธิมากกว่า 4,000,000 บาท จะเสียภาษีลดลง 2% ตามจำนวนเงินได้สุทธิ

ฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวนภาษี

รายได้ต่ำกว่า 150,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี
รายได้สุทธิในช่วง 150,001 – 300,000 บาท เสียภาษี 5%
รายได้สุทธิในช่วง 300,001 – 500,000 บาท เสียภาษี 10% 
รายได้สุทธิในช่วง 500,001 – 750,000 บาท เสียภาษี 15%
รายได้สุทธิในช่วง 750,001 – 1,000,000 บาท เสียภาษี 20%
รายได้สุทธิในช่วง 1,000,001 – 2,000,000 บาท เสียภาษี 25%
รายได้สุทธิในช่วง 2,000,001 – 4,000,000 บาท เสียภาษี 30%
รายได้สุทธิในช่วง 4,000,001 – 20,000,000 บาท เสียภาษี 35% 
รายได้มากกว่า    20,000,001 บาทขึ้นไป เสียภาษี 37% 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นแบบและนำส่งภาษีอากร TAX

สำนักงานสุทธิการบัญชีและทนายความ
ใน ฐานะที่เราเป็น สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี และ สำนักงานตรวจสอบบัญชี เราให้บริการทางด้าน ยื่นแบบ และ นำส่งภาษี ต่อ กรมสรรพากร และ กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

 1. ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

– จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
– จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
– จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53 ,ภงด.54 )
– จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30 ,ภพ. 36 )
– จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
– จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

2. ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
– จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
– จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3 ,สบช.3-1 ,บอจ.5 (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
– จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com

จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ / BUSINESS REGISTER

จดทะเบียนธุรกิจ / BUSINESS REGISTER
สำนักงานสุทธิการบัญชีและทนายความ

ให้บริการงานด้าน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท ดังต่อไปนี้

– จดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่ จดทะเบียนบริษัท ,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนตั้งบริษัท , จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด , จัดตั้งคณะบุคคล , จดทะเบียนห้างร้าน – ร้านค้า ต่างๆ

– จดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ , ย้ายที่ตั้งสำนักงาน บริษัท , จดทะเบียนเพิ่มทุน , จดทะเบียนลด ทุน , จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ , จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ , จดทะเบียนเพิ่ม ลด สาขา , จดทะเบียนเพิ่มกรรมการ , จดทะเบียนลดกรรมการ ฯลฯ

– จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง การโอนหุ้น และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)
– จดทะเบียน เลิก และ ชำระบัญชี
– ขอมี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของ คณะบุคคล , นิติบุคคล
– จดทะเบียน เข้าระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ
– จดทะเบียน แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อ กรมสรรพากร

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com

แบบบัญชี รายงาน

ตรวจสอบบัญชี และ รับรองบัญชี / AUDIT

สำนักงานสุทธิการบัญชี เป็นสำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่มีบุคคลากรที่เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดย สำนักงานตรวจสอบบัญชี ของเรา ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้

– ให้บริการรับ สอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และ รับรองบัญชี และบริการเกี่ยวเนื่องโดย ผู้สอบบัญชี ที่เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– มีบุคคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์และเข้าใจธุรกิจ
– ตรวจสอบงบการเงิน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชี ที่เป็นทั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ได้มาตรฐาน ทำการ สอบบัญชี

Read More

ความรู้เรื่องคำทางภาษี

รับทำบัญชี/ปรึกษาบัญชี Accounting

ทำบัญชี เรา คือทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานคนรุ่นใหมที่มีประสบการณ์ตรงที่หลากหลายทั้งในวิชาชีพ บัญชีและสอบบัญชี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกตรวจสอบ และเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร ขอเสนอบริการรับทำบัญชีครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องบัญชีภาษีอีกต่อไป

รับทำบัญชี (Bookkeeping)

นิติบุคคลทุกแห่งต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการ จัดทำบัญชี ของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

  • เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี
  • บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด
  • เพื่อนำส่งภาษีได้ถูกต้อง และทันเวลา ซึ่งจะทำให้งบการเงินของกิจการถูกต้อง น่าเชื่อถือ ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

ขอบเขตของงานบริการด้านบัญชีการเงิน
1. ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบบัญชี การควบคุมภายในด้านบัญชี และการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานแก่กิจการ
2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามที่กฏหมายกำหนด
3. วิเคราะห์ รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
4. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด
5. จัด ทำสมุดบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท
6. ควบคุมดูแลให้มีการปิดงบการเงินทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินงานและสามารถวางแผนภาษีได้อย่างทันท่วงที
7. จัดเตรียมงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่
–   งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี (Bank Reconcile)
–   ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register)
–   รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

บริการด้านภาษี-ประกันสังคม
1. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี(ถ้ามี) ได้แก่
–   แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)
–   แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53)
–   แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
2  คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง
3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
–   สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภงด.51)
–   คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ประจำปี (ภงด.50)
–   จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์
สำนังานมีนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากร ที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com