Skip to main content
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เตือน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยื่นแบบเกิดกำหนด ต้องเสียค่าปรับ

เตือน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยื่นแบบเกิดกำหนด ต้องเสียค่าปรับ สำหรับ“ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55 และยื่นบัญชี” เกินกำหนดเวลา ต้องเสียค่าปรับ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งชำระภาษี (ถ้ามี) และยื่นบัญชี ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ภายใน 150 วัน Read More

รัฐไทยรีดภาษีเว็บใหญ่

โดนกันถ้วนหน้า! รัฐรีดภาษี google Facebook twitter และเว็บยักษ์ใหญ่ ไม่จ่ายปิดทันที!

กรมสรรพากรแจ้งความคืบหน้าการศึกษาโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์หรือหรือธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการแก้ไขประมวลรัษฎากรหรือร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ที่เน้นจัดเก็บในธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในรัฐบาลปัจจุบัน คาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ยืนยันว่า Read More