Skip to main content
ฟินเทค เทคโนโลยีทางการเงิน

จองจดทะเบียนนิติบุคคล กับ DBD ผ่าน QueQ ได้แล้ววันนี้

จองจดทะเบียนนิติบุคคล กับ DBD ผ่าน QueQ คิวคิว ได้แล้ววันนี้ สำหรับร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ต่างๆ กับทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development (DBD)

ทาง DBD ได้ทำการทดลองการใช้งาน ระบบจองจดทะเบียนนิติบุคคล กับ DBD ผ่าน QueQ ระหว่างวันที่ 8 ก.ย. – 8 ต.ค. 60 สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Read More

สำนักงานบัญชี

จดทะเบียน บริษัท หรือ หจก อย่างไหนดีกว่ากัน

เป็นคำถามยอดนิยม สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ มักจะถามว่า ควรจดทะเบียนเป็นบริษัท หรือ หจก. ดีส่วนข้อแตกต่างระหว่าง บริษัท กับ หจก. นั้น ผมขอยกไปอธิบายในรอบข้อเขียนถัดไปในบทความเรื่องนี้ ผมจะมุ่งไปที่ จดทะเบียนบริษัท นั้นดีกว่า หจก. อย่างไร จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผม มักจะแนะนำให้ลูกค้า จดบริษัท มากกว่า หจก. ส่วนเหตุผลที่ผมทำไมแนะนำอย่างนี้ เดี่ยวผมจะมาไล่เป็นประเด็นไป

(1) ความน่าเชื่อถือของบริษัท

ถ้ามีใครสักคนมายื่นนามบัตรให้คุณ ซึ่งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณก็คงจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทำไมต้องเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลายคนที่ไม่รู้กฎหมายก็มักจะคิดว่า บริษัทจำกัด มีความมั่นคงหรือน่าเชื่อถือมากกว่า หรือ บางคนก็มักจะมอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นธุรกิจครอบครัว สะมากกว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดข้อสงสัย หรือ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ จดทะเบียนบริษัท นี้แหล่ะเป็นคำตอบสุดท้าย

(2) ความรับผิดในผลขาดทุนของบริษัท

ในแง่ของเจ้าของ ประเด็นนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่ บริษัทจำกัด เหนือกว่า หจก. อยู่มาก ถ้าคุณจดทะเบียนในรูปของบริษัทความรับผิดชอบในผลขาดทุนของธุรกิจที่เกิดขึ้น จะจำกัดอยู่แค่ เงินทุนที่คุณลงหุ้นไปเท่านั้น จะไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับคุณ หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณเลย หรือ มาฟ้องเรียกร้องคุณภาพหลังหากเป็นห้าง ถ้าคุณเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ คุณจะต้องร่วมรับผิดกับห้างด้วย นอกเหนือจากเงินที่คุณลงหุ้นไป

(3) ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

เดิมการจดทะเบียนบริษัท ค่อนข้างยุ่งยากมาก ๆ ๆ ๆ สำหรับกฎหมายใหม่ ปัจจุบันลดข้อจำกัดของต่าง ๆ ไปหมดแล้วทำให้ จดทะเบียนบริษัท ได้ภายในวันเดียวเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาก็จะเท่ากับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่วนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ค่าธรรมเนียมของกรมพัฒน์ จดทะเบียนบริษัท จะสูงกว่า แต่ก็ไม่กี่พัน ส่วนค่าบริการรับจดทะเบียน นั้นจะไม่ต่างกัน

เอา 3 เรื่องหลัก ๆ ก่อนยังมีอีกหลายประเด็นที่ผมยังไม่ได้อธิบาย ซึ่งไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ ไม่ว่าเป็น ค่าทำบัญชี , อำนาจในการบริหาร

หากสงสัยก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูได้ครับ

จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ / BUSINESS REGISTER

จดทะเบียนธุรกิจ / BUSINESS REGISTER
สำนักงานสุทธิการบัญชีและทนายความ

ให้บริการงานด้าน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท ดังต่อไปนี้

– จดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่ จดทะเบียนบริษัท ,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนตั้งบริษัท , จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด , จัดตั้งคณะบุคคล , จดทะเบียนห้างร้าน – ร้านค้า ต่างๆ

– จดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ , ย้ายที่ตั้งสำนักงาน บริษัท , จดทะเบียนเพิ่มทุน , จดทะเบียนลด ทุน , จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ , จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ , จดทะเบียนเพิ่ม ลด สาขา , จดทะเบียนเพิ่มกรรมการ , จดทะเบียนลดกรรมการ ฯลฯ

– จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง การโอนหุ้น และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)
– จดทะเบียน เลิก และ ชำระบัญชี
– ขอมี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของ คณะบุคคล , นิติบุคคล
– จดทะเบียน เข้าระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ
– จดทะเบียน แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อ กรมสรรพากร

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com